slovenský

18.Júna organizuje “Platforma Rodina” ako aj posledné roky vo Viedni “Pochod za Rodinu”. S výzvami ako napr. “nedotknuteľný život od oplodnenia”, “proti Gender mánií” alebo “manželstvo len medzi ženou a mužom” propagujú kresťanskí fundamentalisti spoločne s klerikálnymi fašistami tradičný, heterosexuálny, ženám nepriateľský a nacionalistický spoločenský model. Cieľom tejto demonštrácie je delegitimovať práva a výdobitky ako napr. právo na potrat, právna rovnoprávnosť L*G*B*T*I*Q* osôb a posilniť a propagovať nacionalisticko-patriarchálny chod spoločnosti.

“Platforma Rodina” nieje len združenim starých známich kresťansko-fundamentalistických zoskupení ako napr.“PRO VITA”. Na “Pochode za rodinu” už tradične pochodujú napr. Ex-Pegida hovorca Nagel, Marcus Franz (teraz už ex-ÖVP politik), Ursula Stenzel (FPÖ) spoločne s fašistickou “Wiedenska Inicjatywa Narodowa”. Onalepkovať “Pochod za rodinu” ako neškodných bláznov by bolo fatálne, kvôli tomu že predstavujú širokú proti-feministickú koalíciu.

Prezidentské voľby nám ukázali koľko podpory majú homo-, trans*nepriateľské, sexistické, antisemitské and rasistické ideológie u voličov. Výdobytky musia byť permanentne chránene a diskriminácia nezmizne sama od seba.

Kvôli tomu…
Znič patriarchát vždy a všade!!
Bojuj proti heteronormativite!!
Smash the Cis-Tem!